CASHBACK på objektivadapter med kontrollring vid köp av en EOS R

Uppdaterad den 9:10 / 13-dec-2018

CANON EUROPA N.V. VILLKOR FÖR CPS-BONUS I SAMBAND MED EOS R

1. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”).

2. OM ERBJUDANDET

2.1. Deltagare

2.1.1 Alla deltagare måste vara över 18 år ("Deltagare").

Distributörer och återförsäljare omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.

2.1.2 Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

2.1.3 Erbjudandet är endast tillgängligt för kunder med ett giltigt CPS-medlemsnummer. Detta kontrolleras vid inlösningen.

2.2. Erbjudandets produkter, geografiska utsträckning och tidsperioder

2.2.1 Erbjudandet är tillgängligt för kunder som har köpt ett EOS R kamerahus eller paket och kan ENDAST LÖSAS IN MOT EN EOS R ADAPTER MED KONTROLLRING ("Kampanjprodukter"). Efter köp av en adapter med kontrollring kan CPS-kunder begära en återbetalning för produkten på 200 euro (eller motsvarande belopp).

2.2.2 Erbjudandet kan lösas in från kl. 00.00 den 14 december 2018, fram till midnatt den 10 januari 2019 ("Kampanjperioden"). Kunderna kan ha köpt båda produkterna utanför kampanjperioden, men erbjudandet kan bara lösas in mellan de angivna datumen.

2.2.3 Alla produkter i erbjudandet måste köpas från återförsäljare i Andorra, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Finland, Ungern, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Irland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Lichtenstein, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg eller Monaco eller från en Internet-butik med en domän eller en registrerad adress i något av ovanstående länder (”område för erbjudandet”).

2.2.4 Deltagare som har köpt ETT EOS R kamerahus eller paket kan endast få rabatt på EN EOS R ADAPTER MED KONTROLLRING

Det här erbjudandet KAN kombineras med objektivkampanjen. Mer information om inlösen finns i kampanjinformationen.

2.2.5 Alla produkter i erbjudandet måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (inklusive men inte uteslutande parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen. 

2.2.6 Alla Kampanjprodukter måste ha levererats till EES-länderna samt Schweiz eller Andorra och distribuerats av Canon Europa N.V. eller företag inom Canon-gruppen i EES, Schweiz eller Andorra. Hör med din återförsäljare för att undvika missförstånd. Du kan ta reda på mer genom att klicka på följande länk:

2.2.7 Produkter i erbjudandet som återlämnas (och som inte är defekta) till säljaren omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter får inte delta i kampanjen. Om Canon får kännedom om sådant bedrägeri har Canon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur man deltar

3.1 För att kunna ta del av erbjudandet måste Deltagaren köpa ett EOS R kamerahus/paket OCH en EOS R adapter med kontrollring OCH göra ett giltigt anspråk online. Anspråket måste göras inom kampanjperioden.

3.2 Du gör ett anspråk genom att:

(i) fylla i och skicka in ett onlineformulär (där du anger den giltiga produktens serienummer, ditt CPS-medlemsnummer osv.)

(ii) scanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot för respektive produkt, eller orderbekräftelsen vid internetköp (inklusive moms)

(iii) Deltagarna får sedan ett e-postmeddelande som bekräftar att anspråket har tagits emot, samt inloggningsuppgifter till en portal där de kan kontrollera anspråkets status.

3.3 Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.

3.4 När ditt anspråk tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring på det tillämpliga beloppet som anges i klausul 2.2.4 till ditt bankkonto. Inga andra avtal kommer att ingås i och inga kontanter eller checker att tillhandahållas.

3.5 Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.

3.6 Om du inte väljer en av de valutor som erbjuds i formuläret kan Canon välja en åt dig efter eget gottfinnande.

3.7 Canon behandlar inga anspråk som är ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

3.8 Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.

3.9 Om du är momsregistrerad och får en återbetalning, kan det minska det skattemässiga värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

4. FRISKRIVNINGAR

4.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider inom ramen för det här erbjudandet. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

4.2 Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera och/eller ändra det här erbjudandet utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att erbjudandet missbrukas på något sätt.

Canons beslut gällande erbjudandet är slutgiltiga och kan inte överklagas.

5. DATASEKRETESS

Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA. Personuppgifter som samlas in från Deltagarna behandlas enligt Canon Consumer Data Privacy Policy.

6. LAG OCH JURISDIKTION

Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för våra kampanjer, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa regler och villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.